اصلاح الگوی مصرف و نقش رسانه ملی بر اساس مدل سه مرحله ای تغییر کورت لوین
25 بازدید
محل نشر: نشریه رواق هنر و اندیشه/ شماره 36
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی