بررسی کارکردها و نقش رسانه ملی در جهاد اقتصادی
35 بازدید
محل نشر: همایش ملی جهاد اقتصادی و بهره وری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی