طرح تاسیس مرکز مطالعات بین تمدنی ایران و جهان عرب
32 بازدید
محل ارائه: رایزنی جمهوری اسلامی ایران در لبنان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی